Giới thiệu | Lịch sử hình thành | Cơ cấu tổ chức | Nhân sự
 Lịch sử hình thành và phát triển

Bài viết về lịch sử hình thành

Xí nghiệp vận tải hành khách Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 1991 và được chuyển thành công ty cổ phần Xe Khách Thừa Thiên Huế  vào ngày 01 tháng 04 năm 2000.

Với gần 20 năm họat động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách, công ty có đội ngũ cán bộ và công nhân với trình độ và bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý họat động kinh doanh vận tải, nhờ vậy, công ty liên tục phát triển. Đặc biệt sau khi cổ phần hóa (năm 2000) đến nay, quy mô đơn vị đã được mở rộng và đổi mới: phương tiện vận tải đã được đầu tư, thay đổi cả về số lượng lẫn chất lượng, ngành nghề kinh doanh đa dạng, phong phú.

1. Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đến nay:

Tổng số phương tiện vận tải hiện có: 65 xe; tổng trọng tải 2.076 ghế.

* Trong đó:

- Phương tiện từ 45 ghế trở lên là 25 xe; tổng trọng tải 1.231 ghế.

- Phương tiện từ 16 -29 ghế là 28 xe; tổng trọng tải 773 ghế.

- Phương tiện vận tải từ 5 -7 ghế: 12 xe; tổng trọng tải 72 ghế.

   2. Luồng tuyến hoạt động: 16 tuyến

- Trong đó có 2 tuyến liên vận quốc tế Việt - Lào; 7 tuyến ngoại tỉnh và 7 tuyến nội tỉnh.

   3. Tổng số cổ đông: 107 người

- Trong đó: cổ đông là CBCNV công ty là 71 người; cổ đông là người ngoài Công ty là 36 người.

   4. Vốn điều lệ: 4.103.600.000 đồng

- Trong đó: vốn nhà nước chiếm 30%; vốn của các cổ đông chiếm 70%.

 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo chi trả cổ tức 2018
Thông báo chi trả cổ tức 2018

xem tiếp


Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo