BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH Được trung chuyển trong vụ TNGT của tàu SE2 xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/02/2017 Tại Km 875+200, Thôn Phước Hưng, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh TT-Huế ( Từ 17h ngày 20/02/2017 -> 10h ngày 21/02/2017)

 

 

      SỞ GTVT TT-HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XE KHÁCH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
                         BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH
Được trung chuyển trong vụ TNGT của tàu SE2 xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/02/2017
Tại Km 875+200, Thôn Phước Hưng, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh TT-Huế
( Từ 17h ngày 20/02/2017 -> 10h ngày 21/02/2017)
           
TT Số hiệu xe Nơi đi Nơi đến Số chuyến Số lượng khách
1 75H-7720 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 43
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 54
2 75K-1419 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 96
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 03 83
    Ga Cầu 2 Nước Ngọt 01 29
    Nước Ngọt Ga Huế 01 29
3 75H-7778 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 28
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 04 124
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 04 116
4 75H-6675 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 30
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 01 15
5 75H-6695 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 33
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 100
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 04 121
6 75K-1445 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 33
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 7
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 02 55
7 75B-011.27 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 34
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Lăng Cô Ga Cầu 2 04 116
8 75H-6049 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 01 29
9 75B-006.85 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 40
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 40
10 75H-2229 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 26
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 02 52
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 02 54
11 75K-1416 Nước Ngọt Ga Huế 01 26
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 32
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 28
12 75H-6669 Nước Ngọt Ga Huế 01 19
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 28
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 84
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 02 43
13 75H-5957 Ga Lăng Cô Ga Huế 01 29
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 04 116
14 75K-1455 Ga Lăng Cô Ga Huế 01 29
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 26
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 03 88
15 75H-5467 Ga Lăng Cô Ga Huế 01 29
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 28
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 04 116
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
16 75B-005.41 Lăng Cô Ga Huế 01 29
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 03 87
17 75H-9599 Ga Lăng Cô Ga Huế 01 29
    Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Cầu 2 Ga Lăng Cô 03 87
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 03 87
18 75K-0269 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 23
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 04 119
    Ga Lăng Cô Ga Cầu 2 02 58
19 75B-007.89 Ga Huế Ga Lăng Cô 01 29
    Ga Cầu 2 Ga Lăng Cô 01 29
Tổng cộng 116 3,381
           
      Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2017  
                        Giám đốc  
           
           
*Ghi chú:        
 - Quá trình chuyển tải đã được sự phối kết hợp giữa Xí nghiệp đường sắt và Công ty khá chặt chẽ, 
nhưng do lượng khách lớn, hành lý của khách đi tàu lại cồng kềnh và rất nhiều, chuyển tải suốt đêm...để 
phục vụ khách nhanh, giảm bớt sự mệt mỏi cho khách nên có rất nhiều chuyến xe, Xí nghiệp đường sắt chỉ 
kịp xác nhận số chuyến xe mà không kịp xác nhận số lượng khách, nên Công ty cũng chỉ xác nhận số 
lượng khách theo trọng tải xe.      

 

Tin cùng chuyên mục
Báo cáo Trung chuyển khách trong vụ TNGT tàu SE2
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT-HUẾ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVII Nhiệm kỳ IV (2015-2019) & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG - NĂM 2017 ______________________
THÔNG BÁO MỜI HỌP “ Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVII Nhiệm kỳ IV (2015-2019)”
DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

GIÁ VÉ XE Ô TÔ KHÁCH PHI LONG TẾT GIÁP NGỌ-2014
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành “Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG B2,C,D,E, Fc VÀ NVPV TRÊN XE KHÁCH, XE BUÝT
V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (2015-2019)
 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo chi trả cổ tức 2018
Thông báo chi trả cổ tức 2018

xem tiếp


Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo