Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành “Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15

Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành“Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15.

 

1-Thời gian Đại hội: 9h, Thứ hai - Ngày 06 tháng 4 năm 2015.

2- Địa điểm tổ chức Đại hội:

 Tại Văn phòng Công ty cổ phần xe khách TT-Huế.

 Địa chỉ: Số 99 An Dương Vương -Thành phố Huế.

3- Thành phần tham dự Đại hội:

Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 18/3/2015.

Niêm yết tại văn phòng Công ty.

4- Nội dung chính của Đại hội: Thảo luận và thông qua:

* Báo cáo kết quả SXKD năm 2014;

Tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ III (2010-2014)

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015;

 Định hướng phát triển đơn vị nhiệm kỳ IV (2015-2019)

* Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

* Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2014;

* Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

* Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019)

* Sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ X

* Thi đua khen thưởng năm 2014.

5- Ủy quyền tham dự Đại hội:

          Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị để dự họp (theo mẫu đính kèm), gửi về Ban thường trực HĐQT trước ngày 05/4/2015.

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ III ( 2010-2014) &

 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV nhiệm kỳ IV (2015-2019)

******

Thời gian : Từ 9h-10h30 ngày 06/4/2015

 

1-       Đón tiếp cổ đông

2-       Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội

3-       Bầu đoàn chủ tịch - Thư ký đại hội

4-       Giới thiệu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019)

5-       Bầu ban kiểm phiếu

               6-       Phổ biến nội quy bầu cử.

 

 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ III ( 2010-2014) &

 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV nhiệm kỳ IV (2015-2019)

******

Thời gian : Từ 13h30-17h ngày 06/4/2015

1-       Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, bảng tên cổ đông;

2-       Thủ tục khai mạc:

      * Chào cờ.

        * Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội

        * Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

        * Mời đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký đại hội lên làm việc

3-      Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội:

        * Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 - Tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ III (2010-2014)

                              * Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 - Định hướng phát  triển đơn vị 05 năm nhiệm kỳ IV (2015-2019)

        * Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

        * Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

        * Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014

        * Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019)

        * Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015

        * Sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ X

4-       Đại hội thảo luận.

5-       Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cấp trên.

6-       Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

7-       Thông qua kết quả kiểm phiếu

8-       Phần thi đua khen thưởng.

9-       Thư ký thông qua Nghị quyết

10-      Đoàn chủ tịch tổng kết đại hội

 

11-      Chào cờ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG B2,C,D,E, Fc VÀ NVPV TRÊN XE KHÁCH, XE BUÝT
V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (2015-2019)
Mẫu đơn Tập huấn lái xe và nhân viên phục vụ
CÁC TUYẾN XE PHI LONG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

GIÁ VÉ XE Ô TÔ KHÁCH PHI LONG TẾT GIÁP NGỌ-2014
 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


Thông báo
Về việc thu hút xe chạy vào tuyến Huế- An Sương

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo