THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

THÔNG BÁO Về việc chi trả cổ tức cổ phần - Năm 2016

 

       CÔNG TY CP XE KHÁCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 THỪA THIÊN HUẾ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

              SỐ: 94 TB-HĐQT                                                                ***                                                 *****                                                               Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2017

                                                                       

                             THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức cổ phần - Năm 2016

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xe khách TT-Huế

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua  ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xe khách TT-Huế hiện hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVII, ngày 22/3/2017 của Công ty Cổ phần xe khách TT-Huế.

Công ty cổ phần xe khách TT-Huế, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2016 như sau:

1- Loại cổ phiếu:                            Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2- Mệnh giá:                                   100.000đ/cổ phần.

3- Tỷ lệ chi trả cổ tức:                    8,99%/năm/tổng giá trị cổ phần

4- Ngày chốt danh sách cổ đông:  31/12/2016

5- Thời gian chi trả:                       Từ ngày 10/4/2017

6- Địa điểm chi trả:                       Công ty Cổ phần xe khách TT-Huế.

7- Đối tượng chi trả:                      Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2016.

8- Phương thức chi trả:                 Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

9- Thủ tục chi trả:

* Cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty

* Cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, phải có giấy ủy quyền theo mẫu, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

* Cổ đông có nhu cầu chuyển khoản, có giấy đăng ký theo mẫu và cổ đông tự chịu phí chuyển tiền. Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Thông báo này được niêm yết tại Văn phòng Công ty và đăng trên trang Website: xekhachhue.com.vn.

 Cổ đông nào cần thêm thông tin, xin liên hệ phòng kế toán tài vụ: 02343. 810667.

 

                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                         CHỦ TỊCH

 

Tin cùng chuyên mục
Thông báo
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức 2018

GIÁ VÉ XE Ô TÔ KHÁCH PHI LONG TẾT GIÁP NGỌ-2014
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành “Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG B2,C,D,E, Fc VÀ NVPV TRÊN XE KHÁCH, XE BUÝT
V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (2015-2019)
 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo chi trả cổ tức 2018
Thông báo chi trả cổ tức 2018

xem tiếp


Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo