V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại

V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ.T.T HUẾ

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:         / TT-HH

 

       Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 TỜ TRÌNH

 

(V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt

thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại)

 

Kính gửi:    - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TT- HUẾ

                 - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  TT- HUẾ.          

Hiệp hội vận tải ô tô TT- Huế nhận được ý kiến của các thành viên của Hiệp Hội có xe khách tham gia tuyến cố định Huế- Đà Nẵng và ngược lại, phản ánh việc “Công ty cổ phần TC Huế xin mở tuyến xe Buýt từ TP Huế đi TP Đà Nẵng và ngược lại”

 

 Hiệp hội vận tải ô tô TT- Huế xin báo cáo với UBND Tỉnh, Sở GTVT TT- Huế tình hình vận tải khách tuyến cố định Huế- Đà Nẵng như sau:

* Phía từ TP Huế: hiện có 06 DN, HTX với 43 xe tham gia, với tần suất 15 phút/chuyến. Từ Huế - Đà Nẵng: từ 5giờ - 12 giờ; Từ Đà Nẵng - Huế: 12giờ - 19 giờ.

* Phía từ TP Đà Nẵng: hiện có 05 DN, HTX với 45 xe tham gia, với tần suất 14 phút/ chuyến. Từ Đà Nẵng - Huế: từ 5 giờ - 12 giờ; Từ Huế - Đà Nẵng: 12giờ - 19 giờ.

* Tổng số chuyến xe trong ngày là 58 chuyến vào và 58 chuyến ra. Đa số các DN, HTX tham gia trên tuyến từ ngày giải phóng miền Nam năm 1975 đến nay. Trải qua nhiều khó khăn như đường đèo dốc của Hải Vân, Phước Tượng, Phú Gia nhưng các DN, HTX vẫn cố gắng khắc phục để phục vụ sự đi lại của nhân dân hai tỉnh và thành phố, góp phần vào công tác an sinh xã hội và xây dựng đất nước.

 Các DN, HTX cũng đã chủ động đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ để cạnh tranh với các loại hình vận tải khác. Hiệp Hội vận tải ô tô TT- Huế nhận thấy việc Công ty cổ phần TC Huế xin tham gia tuyến xe Buýt nói trên sẽ ảnh hưởng lớn đến 11 DN, HTX với gần 100 hộ gia đình nhà xe của tỉnh TT- Huế và Đà Nẵng và ảnh hưởng đến các tuyến xe Buýt như: BX Phía Bắc- KCN Phú Bài; BX Phía Nam- KCN Phú Bài (2 tuyến này đang được tỉnh trợ giá); tuyến Đồng Ba- Cầu Hai; tuyến Đông Ba- Cảnh Dương; tuyến Đông Ba- Lăng Cô; Đông Ba- Hương Giang (Nam Đông). Ngoài ra còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm tăng thêm nguy cơ mất ATGT trên tuyến.

Nếu tuyến xe Buýt từ Thành phố Huế đi Thành Phố Đà Nẵng và ngược lại được đưa vào quy hoạch, Hiệp hội vận tải ô tô TT- Huế đề nghị UBND Tỉnh và Sở GTVT TT- Huế ưu tiên cấp phép cho các DN, HTX đang tham gia vận tải khách trên tuyến.

Vì vậy HHVT ô tô TT- Huế xin kiến nghị UBND Tỉnh và Sở GTVT TT- HUế xem xét cân nhắc việc Công ty cổ phần TC Huế xin tham gia tuyến xe Buýt TP Huế đi TP Đà Nẵng và ngược lại.

Rất mong sự quan tâm của UBND Tỉnh, Sở GTVT TT- Huế.

 

        T/M BAN CHẤP HÀNH

                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên Hiệp Hội                                                                                Nguyễn Văn Long                 

 

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (2015-2019)
Mẫu đơn Tập huấn lái xe và nhân viên phục vụ
CÁC TUYẾN XE PHI LONG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
THÔNG BÁO BÁN VÉ XE TẾT ĐINH DẬU 2017
Báo cáo Trung chuyển khách trong vụ TNGT tàu SE2

GIÁ VÉ XE Ô TÔ KHÁCH PHI LONG TẾT GIÁP NGỌ-2014
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành “Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG B2,C,D,E, Fc VÀ NVPV TRÊN XE KHÁCH, XE BUÝT
 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


Thông báo
Về việc thu hút xe chạy vào tuyến Huế- An Sương

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo