Vận tải du lịch

Bảng giá thuê xe từ Huế đi các điểm du lịch lân cận


 

Tuyến đường
4 chỗ
7 chỗ
16 chỗ
Đưa/ đón sân bay Huế
150.000
160.000
180.000
Đưa/ đón ga Huế
100.000
110.000
130.000
Thăm TP Huế City Tour (trong ngày) 4 Điểm
450.000
500.000
600.000
Huế-Phong Nha-Huế (2 ngày)
1.500.000
1.600.000
2.000.000
Huế-Đà Nẵng (1 Ngày )
900.000
1.000.000
1.200.000
Huế-Mỹ Sơn-Hội An (1 ngày)
1.300.000
1.400.000
1.600.000
Huế-DMZ-Huế (1 ngày)
1.300.000
1.400.000
1.600.000
 Huế-DMZ-Huế (2 ngày)
1.600.000
1.700.000
1.900.000
Huế-Đà Nẵng-Hội An (1 ngày)
1.000.000
1.100.000
1.300.000
Huế-A Lưới-Huế (2 ngày)
1.200.000
1.300.000
1.500.000
Huế-A Lưới-DMZ-Huế (2 ngày)
2.100.000
2.200.000
2.500.000
Huế-Bạch Mã-Đà Nẵng-Hội An (3 ngày)
2.300.000
2.500.000
2.900.000
Huế-Bạch Mã-Huế (2 ngày)
1.400.000
1.500.000
1.900.000
Huế-Bạch Mã-Hội An (2 ngày)
1.800.000
2.000.000
2.200.000
Huế-Bạch Mã-Đà Nẵng-Mỹ Sơn-Hội An (2 ngày)
2.300.000
2.500.000
2.800.000
Huế - Hội An-Đà Nẵng (3 ngày)
1.900.000
2.100.000
2.500.000
Huế -Hội An-Bạch Mã(4 ngày)
2.900.000
3.100.000
3.400.000
Huế - Hội An ( 1 Chiều )
1.000.000
1.100.000
1.200.000
Huế - Bạch Mã ( 1 Ngày )
900.000

 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


Thông báo
Về việc thu hút xe chạy vào tuyến Huế- An Sương

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo